Foto: Henk Veenstra
ONDER ONZE VOETEN

Het lijkt een leeg land als je niet goed kijkt
lijnrechte kanalen, haaks erop de huizen
daar achter waart de wind rond als een geest
een doldrieste schim die vrij spel heeft
Maar het is de grond die hier alles bepaalt
rijke, volle bodem – dikke lagen geschiedenis
waarop je je voetzolen zet. Men groeide er
vroeger van veen, aardappel en graan
Het lijkt een leeg land, maar dat is schijn
want het bruist en is nog steeds vol voeding
magnesium, aardappel en hennep geven
een glimp van een nieuwe, groene wereld
En de mensen weten: het gereedschap
is al aanwezig. Onder onze voeten
heeft zich altijd de toekomst bevonden 

Gedicht geschreven door Lilian Zielstra i.o.v. Innovatiehub Oost-Groningen

Translate »